Per email bestellen

Je kunt de Twisty-opener bestellen door € 29.95 per Twisty-opener te storten op bankrekening NL26 ASNB 0781 2888 43 t.n.v. Twisters. Voor het buitenland (Belgie, Duitsland) komt hier een bijdrage aan de verzendkosten van € 3.55 per zending bij.

Stuur een email met je naam, adres en het aantal openers waarvoor je betaald hebt naar: twistyopener@gmail.com

Zodra we zowel de betaling als het adres ontvangen hebben sturen we je het bestelde toe.